Tama-Shi Postal Zip Code

Tokyo Guide

  Here is : Home > Tama-Shi

Tama-Shi

Tama-Shi
〒206-0000
多摩市(たまし) 
タマシ
Japanese Notation:  
日本, 東京都多摩市
ローマ字 英語表記:  
Tama, Tokyo, Japan
Official    Wiki 

Tama-Shi Zip Code List

Zip Code Area
2060041 Atago
2060002 Ichinomiya
2060033 Ochiai
2060015 Ochikawa
2060012 Kaidori
2060035 Karakida
2060014 Kotta
2060013 Sakuragaoka
2060042 Sannoshita
2060024 Suwa
2060011 Sekido
2060034 Tsurumaki
2060031 Toyogaoka
2060036 Nakazawa
2060025 Nagayama
2060003 Higashiteragata
2060022 Hijirigaoka
2060023 Umahikizawa
2060032 Nanno
2060004 Mogusa
2060021 Renkoji
2060001 Wada

Information

東京都多摩市の郵便番号|住所|周辺地図 - ゆうびん君

住所を宛名書き用に変換 日本語表記(例) 206-0000 東京都多摩市 苗字 名前 様 英語表記(例) Namae Myoji Tama-shi, Tokyo-to 206-0000

List of branches in Tokyo

There are more than 3000 branches of Shorinji Kempo Organization scattered all over the world. Listed below are branches in Tokyo Shorinji Kempo Association.